Villkor

Anmälningsvillkor
Anmälan sker via mail till kurser@idans.se. Du kan på vår hemsida klicka på fliken danskurser och sedan anmäl dig här för att komma direkt till mailen. Din anmälan bekräftas med ett antagningsbesked och betalinformation som skickas till mailen du angett vid anmälan. Anmälan är bindande om du inte åberopar din ångerrätt. IDANS följer distansavtalslagen, vilket innebär att du har ångerrätt i 14 dagar efter att du fått bekräftelse på din anmälan. För att ångra din bokning mailar du till info@idans.se inom dessa 14 dagar. Detta gäller kurser, workshops och läger. Om du avanmäler dig p.g.a. anledning som gör att du omöjligt kan delta på din bokade kurs, t.ex. flytt till annan ort, betalas avgift tillbaka för de kurstillfällen som återstår från att IDANS har fått informationen. IDANS tar ut en administrationsavgift på 150kr för att göra återbetalningen.

Betalningsvillkor
Betalning sker till bankgirot enligt uppgifterna i bekräftelsemailet. Terminsavgiften skall vara oss tillhanda innan det andra kurstillfället. Betalning för workshops eller dansläger skall vara oss tillhanda inom 7 dagar efter avslutat evenemang. Du får ett bekräftelsemail med uppgifter om betalning.

Prova på
Om du är en helt ny elev på IDANS eller vill testa en ny danskurs så har vi gratis prova på första kursveckan varje termin. Du behöver boka deltagarens plats till kursen men avvakta med att betala tills att du provat. Vill du fortsätta så betalar du in avgiften annars mailar du oss på kurser@idans.se och meddelar deltagarens avhopp. Detta ska göras innan det andra kurstillfället. 

Avbokning av kurs eller annat dansevenemang
Om du avslutar din medverkan på grund av varaktigt hinder så som sjukdom eller skada (styrkt med läkarintyg) återbetalas avgiften för resterande tillfällen deltagaren inte kommer kunna medverka på. IDANS tar ut ett administrationsavgift på 150kr för att göra återbetalningen. Om vi blir tvungna att ställa in en danskurs innan terminsstart så har du rätt att återfå hela kursavgiften. Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra lärare för kursen. Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgift. Frånvaro vid workshop eller dansläger berättigar inte till återbetalning.

Inställda lektioner/ersättning
Om IDANS tvingas ställa in ett eller flera kurstillfällen på grund av t.ex. sjukdom så kommer dessa att flyttas till ett senare tillfälle. Dag och tid meddelas så fort det är möjligt.

Fotografering, rörlig media
IDANS fotograferar samt filmar under lektioner och uppvisningar i marknadsföringssyfte. Detta kan komma att synas på våra sociala kanaler: youtube, instagram, facebook etc. Om en elev inte får förekomma på sådan publicering så är det målsmannens ansvar att meddela detta via mail till info@idans.se eller via telefon 0761645950.

Personuppgifter
Personuppgifter lagras i IDANS kundregister. Uppgifterna sparas så länge dansaren är aktiv hos IDANS och är nödvändiga för att vi ska kunna behandla anmälningar samt betalningar. De uppgifter som används är namn, ålder, telefonnummer och e-post adress. 

IntegritetspolicyBehandling av personuppgifter enligt GDPR


Försäkring
Alla elever är olycksfallsförsäkrade under lektionstid.