Integritetspolicy

IDANS Dansskola
Integritetspolicy

Senast uppdaterad 23/12-2023

I dina kontakter med IDANS behandlar vi personuppgifter om dig. Med anledning av EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) som började gälla från den 25 maj 2018 har vi gått igenom hur IDANS hanterar personuppgifter. I vår Integritetspolicy här nedan har vi sammanställt hur vi använder informationen vi har om dig och hur vi arbetar för att skydda din integritet i enlighet med GDPR.

IDANS, 950914-4243, info@idans.se, 0761645950, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för kärnverksamheten.

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål. Nedan följer de centrala personuppgiftsbehandlingarna, syftet för behandlingarna och vilken laglig grund som används för dessa.

PersonuppgiftsbehandlingSyfte med behandlingenLaglig grund
Danskurser, namn, ålder, kontaktuppgifterAdministrera danskurser och sköta inbetalningar, kundkontaktAvtal
NyhetsbrevAdministrera och informera om verksamhetenIntresseavvägning
Foto/Film på dansare i social media/hemsidaInformera om verksamheten, marknadsföringIntresseavvägning
EpostFör att kunna administrera löpande verksamhet, informera och kommunicera internt samt externtAvtal

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas av oss och för vilka vi är personuppgiftsansvarig genom att skriftligen kontakta oss.

Du har rätt att i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas.

Du har rätt att begära att personuppgifter raderas eller att eventuellt felaktiga personuppgifter rättas. Radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat.

Du har rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt i vissa fall rätt till dataportabilitet.

Du har rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, i vissa fall invända mot personuppgiftsbehandlingar och även rätt att invända mot direktmarknadsföring.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss.

Vi behöver spara en del av dina uppgifter för att till exempel kunna fullgöra avtalsförhållande och uppfylla rättsliga krav så som redovisning. Som utgångspunkt lagras personuppgifter bara så länge som det krävs för att uppfylla syftet med behandlingarna. Årligen ser vi över personuppgifter i organisationen.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av våra leverantörer i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och i övrigt fullgöra våra skyldigheter i egenskap av arbetsgivare och näringsidkare.

Uppgifter kommer inte att överföras till tredje land, det vill säga utanför EU/EES.

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Ändringar i Integritetspolicyn

Vi kan göra ändringar i Integritetspolicyn. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på hemsidan.