Villkor

Personuppgifter
Personuppgifter lagras i IDANS kundregister och kan delas till tredje part i syfte att främja dansaren.  Uppgifterna sparas så länge dansaren är aktiv hos IDANS och är nödvändiga för att vi ska kunna behandla anmälningar samt betalningar. De uppgifter som används är namn, ålder, telefonnummer och e-post adress. 

Anmälningsvillkor

Anmälan sker via mail till kurser@idans.se. När du anmält dig får du ett bekräftelsemail, ingen anmälan är bindande. Vill du ta bort din anmälan sker även detta via mail till kurser@idans.se.
För varje ny kurs eller termin krävs en ny anmälan.

Betalningsvillkor
IDANS följer distansavtalslagen. Du har ångerrätt i 14 dagar efter att du fått bekräftelse på din anmälan. För att ångra din bokning mailar du till info@idans.se inom dessa 14 dagar.
Betalning sker till bankgirot.
Terminsavgiften skall vara oss tillhanda innan det andra kurstillfället.
Betalning för workshops eller dansläger sker när du fått bekräftelsemail på din anmälan.
Om du avslutar din kursmedverkan p.g.a. varaktigt hinder så som sjukdom eller skada (styrkt med läkarintyg) återbetalas kursavgift för resterande lektioner du inte kommer delta i.
Om en kurs inte startar p.g.a. för få anmälningar betalas hela den inbetalda kursavgiften tillbaka.
Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgift.

Fotografering
När du gör din anmälan samtycker du till att IDANS förbehåller sig rätten att fotografera samt filma under lektioner och uppvisningar för marknadsföring. 

Alla elever är olycksfallsförsäkrade under lektionstid.